Bestuur

Samenstelling Bestuur Stichting Marktpromotie Zeist

  • Voorzitter               René Lamphen
  • Secretaris               Willem Jan Hendriksen
  • Penningmeester  Erik van Beek
  • Lid                            Joost van Doorn
  • Lid                            Jan van Diermen